Preuzimanje dokumentacije

Sisak, 12.09.2017.g.

Sukladno čl.20 Izjave o usklađenju općih akata Društva sa Zakonom o trgovačkim društvima, a na temelju Odluke direktora o prodaji vozila, direktor Komunalac Sisak d.o.o. dana 11.09.2017.g. objavljuje

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU SLUŽBENIH VOZILA

I. PREDMET PRODAJE putem usmenog javnog nadmetanja su vozila u vlasništvu Trgovačkog društva Komunalac Sisak d.o.o. i to:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

A) TERETNO VOZILO STEYR 19 S 27

 • broj šasije: VAN1927YY06YY7068
 • boja vozila: bijela
 • godina proizvodnje: 1995.
 • stanje putomjera: 300.038 km
 • pogonsko gorivo: diesel
 • oblik karoserije: otvoreni sa samoistovarom
 • snaga motora Kw: 204
 • zapemnina motora cm3: 9.726
 • registracija do: neregistrirano
 • početna cijena s PDVom: 22.500,00 kn
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

B) MAZDA B2500 4×4

 • broj šasije: JMZUN8F423W312852
 • boja vozila: crvena s efektom
 • godina proizvodnje: 2003.
 • stanje putomjera: 450.372 km
 • pogonsko gorivo: diesel
 • oblik karoserije: zatvoreni
 • snaga motora Kw: 80
 • zapemnina motora cm3: 2.500
 • registracija do: 25.09.2017.g.
 • početna cijena s PDVom: 9.613,00 kn
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

C) TERETNO VOZILO TAM 130 T 11 B

 • broj šasije: VZ2130011MTT00635
 • boja vozila: višebojan
 • godina proizvodnje: 1991.
 • stanje putomjera: 674.809 km
 • pogonsko gorivo: diesel
 • oblik karoserije: teretno vozilo sa radnom platformom
 • snaga motora Kw: 91
 • oprema vozila: vozilo posjeduje ugrađeni radni uređaj, hidrauličnu trokraknu radnu platformu tipa H-16, proizvođača Hidraulika Kurelja sa stabilizatorima s kontrolom izvučenosti
 • registracija do: neregistrirano
 • početna cijena s PDVom: 37.500,00 kn
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

D) TERETNO VOZILO IVECO 35 C 9

 • broj šasije: ZCFC3563005308110
 • boja vozila: višebojan
 • godina proizvodnje: 2000.
 • stanje putomjera: 391.420 km
 • pogonsko gorivo: diesel
 • oblik karoserije: otvoreni sa samoistovarom
 • snaga motora Kw: 63
 • zapremnina motora cm3: 2.798
 • registracija do: neregistrirano
 • početna cijena s PDVom: 12.500,00 kn

II. UVJETI I NAČIN PRODAJE:

Pravo usmenog nadmetanja – licitacije imaju sve fizičke i pravne osobe koje su neposredno do početka postupka licitacije Povjerenstvu dostavile ovjereni dokaz o uplati jamčevine u iznosu od 10% početne cijene. Jamčevinu je potrebno uplatiti najkasnije dan prije održavanja licitacije u korist poslovnog računa Komunalac Sisak d.o.o. IBAN:HR4124070001188004875 otvoren u OTP banci s naznakom „jamčevina za (navesti vozilo)“, poziv na broj: OIB uplatitelja.

Najpovoljnijem sudioniku licitacije iznos jamčevine uračunati će se u ukupan iznos naknade, a ukoliko odustane od ponude, ne pristupi zaključenju ugovora o prodaji ili u ostavljenom roku ne uplati ugovoreni iznos jamstvo se ne vraća. U tom slučaju, sljedećem sudioniku ponuditi će se sklapanje Ugovora.

Svim sudionicima čija ponuda ne bude prihvaćena jamčevina će biti vraćena u roku od 8 (osam) dana.

Predmeti prodaje ne mogu se prodati ispod početne cijene koju je u postupku licitacije moguće podizati za najmanje 200,00kn.

Vozila se prodaju po načelu „viđeno-kupljeno“ i isključuju svaku mogućnost naknadnog ulaganja prigovora. Iste je moguće razgledati na adresi Sisak Caprag, Capraška ulica 8, radnim danom u periodu od 13.09.2017. do 22.09.2017. od 09,00-10,00 sati.

Sve informacije u vezi prodaje mogu se dobiti radnim danom od 07,00-15,00 sati na telefon broj 044/525-777.

III. JAVNO NADMETANJE – LICITACIJA održati će se 25.09.2017. godine (ponedjeljak) u 12,00 sati na adresi Sisak Caprag, Capraška ulica 12 (zgrada Applied Ceramics d.o.o.) 3 kat. Nakon zaključene licitacije Povjerenstvo za prodaju sastavlja zapisnik kojim konstatira najpovoljniju ponudu sudionika koji zadovoljava uvjete iz natječaja i nudi najvišu ponuđenu cijenu. Zapisnici se uručuju na licu mjesta, a ugovor se sklapa po pozivu prodavatelja najkasnije u roku 15 (petnaest) dana od završenog javnog nadmetanja. U roku 8 (osam) dana od dana potpisivanja i ovjere Ugovora o kupoprodaji dužan je izvršiti uplatu ugovorene cijene umanjenu za iznos uplaćene jamčevine, u protivnom će se smatrati da je odustao.

Nakon izvršene uplate, kupac će vozilo preuzeti u krugu Komunalac Sisak d.o.o. pri čemu će se sačiniti Zapisnik o preuzimanju. Sve poreze i troškove oko prijenosa vlasništva snosi kupac.

IV. Ovaj javni natječaj objaviti će se na oglasnim pločama trgovačkog društva Komunalac Sisak d.o.o. i na službenoj web stranici www.komunalac-sisak.hr.

Preuzimanje dokumentacije
Nosnja_01Sah_08