Zadovoljstvo naših korisnika temeljni je cilj poslovanja našeg Društva. Stoga Vas ljubazno molimo da ispunite ovaj anketni upitnik kako bismo, na temelju Vašeg ocjenjivanja osnovnih aspekata suradnje, prijedloga i komentara, našu cjelokupnu ponudu što kvalitetnije prilagodili Vašim potrebama i željama.

Ocijenite aspekt usluge

Racionalnost trošenja financijskih sredstava

Odnos zaposlenika prema građanima

Kvaliteta informiranja

Razvijanje i ulaganje u poslovnu djelatnost

Cijena usluga

Kvaliteta obavljanja poslova

Odnos prema reklamacijama građana

Brzina rješavanja zahtjeva građana

Odgovorili ste na sva pitanja. Zahvaljujemo!

« Back Next »