Planovi nabave

Sprečavanje sukoba interesa

Postupak jednostavne nabave

Registri ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Svi registri ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma objavljeni su i dostupni u standardiziranom obliku na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH te se na ovom mjestu više neće objavljivati.