Ophodarska služba

OPIS DJELATNOSTI

Od 06. listopada 2014. godine ophodnja nerazvrstanih cesta na području Grada Siska povjerena je trgovačkom društvu Komunalac Sisak d.o.o. Ukupno se ophodi 326 km nerazvrstanih cesta na području Grada Siska.

Ophodnju nerazvrstanih cesta provode stručno osposobljeni ophodari posebno obilježenim i opremljenim ophodarskim vozilom.

Nadzor i kontrolu rada ophodara nadzire Voditelj odjela zimske službe, signalizacije, ophodnje i održavanja cesta.

 

VODITELJ ODJELA

Dario Debeljaković
tel: 044/ 525-783
fax: 044/ 525-788

ŠTO RADIMO
  • nadziranja prohodnosti i uporabnosti javnih cesta za siguran promet

  • osiguranja uočenog izvora opasnosti na javnoj cesti

  • provedbe mjera za zaštitu javnih cesta

  • otklanjanja posljedica izvanrednih događaja na javnim cestama

  • osiguranja redovnih i izvanrednih dojava o stanju na cestama

  • obavljanja radova redovnog održavanja manjeg obima na javnim cestama