Dežurna služba

Dežurna služba

Dežurna služba

Osnovni podaci

OIB: 28236957305
MBS: 080082415
Telefon: 044/525-777
Fax: 044/525-788
Adresa: Sisak, Capraška 8
Poštanski broj: 44000
Mjesto: Sisak
Mail: komunalac@komunalac-sisak.hr
Internet adresa: www.komunalac-sisak.hr

Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu
Upisani temeljni kapital: 4.111.100 kn

Žiro račun: HR4124070001188004875 kod OTP banke d.d.

Komunalnu djelatnost društvo obavlja na području koje obuhvaća površinu veću od 422,75 km2, sa preko 50.000 stanovnika, te nizom zdravstvenih, obrazovnih, kulturnih, sportskih i ostalih ustanova i društava.

Riječ direktora

Usmjerenost na korisnika usluge odnosno zadovoljstvo korisnika našim uslugama, uz istovremenu brigu o zadovoljavanju potreba šire društvene zajednice kroz zaštitu okoliša i socijalnu odgovornost, temeljna je postavka poslovanja naše organizacije, a ostvaruje se kroz cjelovito implementiran sustav upravljanja kvalitetom.
Sustav upravljanja kvalitetom i okolišem naglašava našu trajnu usmjerenost ka zadovoljavanju zahtjeva naših korisnika usluge te cjelokupne društvene zajednice, ali i pridonosi ostvarivanju preduvjeta za kontinuirano poboljšavanje svih procesa u organizaciji.
Cilj nam je ostvariti partnerske odnose sa svim zainteresiranim stranama.

Goran Groš, mag.oec.

Misija

Kvalitetom, točnošću i pouzdanošću pri realizaciji svojih usluga trajno ispunjavati potrebe i očekivanja korisnika naših usluga i ostalih zainteresiranih strana uz istovremenu brigu o zaštiti okoliša i očuvanju prirodnih resursa.

Vizija

Suvremenim pristupom razvoju vlastitih tehničko – tehnoloških i ljudskih resursa postati vodeći pružatelj komunalnih usluga u regiji, biti spreman na nove izazove i prilagodbu promjenama kako na lokalnom tako i na globalnom tržištu, a sve sa ciljem da prostor na kojem djelujemo učinimo ugodnijim i poželjnijim za život, a zadovoljstvo naših partnera i korisnika usluga stalno rastućim, odnosno postati tvrtka zasnovana na načelima poslovne izvrsnosti i ekološke održivosti.

Politika upravljanja kvalitetom i okolišem

Da bismo postizali, održavali i osnaživali zacrtane vrijednosti, trajno se obvezujemo:

  • najveću pažnju posvetiti ostvarivanju i zadržavanju visokog nivoa zadovoljstva naših korisnika kvalitetnom i pravovremenom realizacijom usluga
  • zapošljavati stručno i ambiciozno osoblje koje će imati mogućnosti i obveze stalno se razvijati i usavršavati
  • kontinuirano unapređivati tehnološku opremljenost
  • njegovati i razvijati partnerske odnose s dobavljačima
  • preventivnim pristup kontinuirano sprečavati pojavu onečišćenja okoliša i smanjivati negativni utjecaj na okoliš
  • kontinuirano pratiti svjetske trendove u svojoj djelatnosti te iste primjenjivati u svom radu
  • postavljati si ambiciozne, mjerljive i ostvarive ciljeve i programe
  • kontinuirano se usklađivati sa zakonskim i ostalim zahtjevima vezanim na zaštitu okoliša kao i svim ostalim zahtjevima primjenjivim na naše poslovanje