Dežurna služba

Dežurna služba

Dežurna služba

Osnovni podaci

OIB: 28236957305
MBS: 080082415
Telefon: 044/525-777
Fax: 044/525-788
Adresa: Sisak, Capraška 8
Poštanski broj: 44000
Mjesto: Sisak
Mail: komunalac@komunalac-sisak.hr
Internet adresa: www.komunalac-sisak.hr

Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu
Upisani temeljni kapital: 4.111.100 kn

Žiro račun: HR4124070001188004875 kod OTP banke d.d.

Komunalnu djelatnost društvo obavlja na području koje obuhvaća površinu veću od 422,75 km2, sa preko 50.000 stanovnika, te nizom zdravstvenih, obrazovnih, kulturnih, sportskih i ostalih ustanova i društava.

Riječ direktora

Usmjerenost na korisnika usluge odnosno zadovoljstvo korisnika našim uslugama, uz istovremenu brigu o zadovoljavanju potreba šire društvene zajednice kroz zaštitu okoliša i socijalnu odgovornost, temeljna je postavka poslovanja naše organizacije, a ostvaruje se kroz cjelovito implementiran sustav upravljanja kvalitetom.
Sustav upravljanja kvalitetom i okolišem naglašava našu trajnu usmjerenost ka zadovoljavanju zahtjeva naših korisnika usluge te cjelokupne društvene zajednice, ali i pridonosi ostvarivanju preduvjeta za kontinuirano poboljšavanje svih procesa u organizaciji.
Cilj nam je ostvariti partnerske odnose sa svim zainteresiranim stranama.

Goran Groš, mag.oec.

Misija

Kvalitetom, točnošću i pouzdanošću pri realizaciji svojih usluga trajno ispunjavati potrebe i očekivanja korisnika naših usluga i ostalih zainteresiranih strana uz istovremenu brigu o zaštiti okoliša i očuvanju prirodnih resursa.

Vizija

Suvremenim pristupom razvoju vlastitih tehničko – tehnoloških i ljudskih resursa postati vodeći pružatelj komunalnih usluga u regiji, biti spreman na nove izazove i prilagodbu promjenama kako na lokalnom tako i na globalnom tržištu, a sve sa ciljem da prostor na kojem djelujemo učinimo ugodnijim i poželjnijim za život, a zadovoljstvo naših partnera i korisnika usluga stalno rastućim, odnosno postati tvrtka zasnovana na načelima poslovne izvrsnosti i ekološke održivosti.

Politika upravljanja kvalitetom i okolišem

Da bismo postizali, održavali i osnaživali zacrtane vrijednosti, trajno se obvezujemo:

 • najveću pažnju posvetiti ostvarivanju i zadržavanju visokog nivoa zadovoljstva naših korisnika kvalitetnom i pravovremenom realizacijom usluga
 • zapošljavati stručno i ambiciozno osoblje koje će imati mogućnosti i obveze stalno se razvijati i usavršavati
 • kontinuirano unapređivati tehnološku opremljenost
 • njegovati i razvijati partnerske odnose s dobavljačima
 • preventivnim pristup kontinuirano sprečavati pojavu onečišćenja okoliša i smanjivati negativni utjecaj na okoliš
 • kontinuirano pratiti svjetske trendove u svojoj djelatnosti te iste primjenjivati u svom radu
 • postavljati si ambiciozne, mjerljive i ostvarive ciljeve i programe
 • primjenjivati i stalno poboljšavati djelotvornost sustava upravljanja temeljenog na zahtjevima međunarodnih normi ISO 9001 i ISO 14001
 • kontinuirano se usklađivati sa zakonskim i ostalim zahtjevima vezanim na zaštitu okoliša kao i svim ostalim zahtjevima primjenjivim na naše poslovanje

Sustav upravljanja kvalitetom

Sustav upravljanja kvalitetom je uspostavljen, dokumentiran, primjenjen i održavan te se trajno poboljšava njegova učinkovitost u skladu sa zahtjevima norme ISO 9001:2008. U tu svrhu prepoznati su procesi potrebni za sustav upravljanja.

Sustav upravljanja kvalitetom u organizaciji je procesno orijentiran što znači da:

 • su identificirani procesi, njihov slijed i interakcije
 • su osigurani potrebni ljudski i materijalni resursi
 • je definirana dokumentacija i zapisi vezani na odvijanje procesa
 • su definirani kriteriji uspješnosti procesa i način nadzora nad procesima
 • su prepoznati podugovoreni procesi i način nadzora nad njima

Sustav upravljanja okolišem

Uz brigu o ispunjavanju zahtjeva korisnika, temeljna odrednica našeg poslovanja je i zaštita okoliša, stoga se briga o zaštiti okoliša očituje u sljedećim elementima:

 • Uprava je definirala Politiku upravljanja kvalitetom i okolišem u kojoj se između ostaloga obvezujemo brinuti o zaštiti okoliša, smanjivati negativan utjecaj na okoliš i trajno smanjivati potrošnju prirodnih resursa. Politika kvalitete i okoliša je javna i dostupna svim zainteresiranim stranama
 • Kroz Registar aspekata okoliša kontinuirano procjenjujemo utjecaj naših radnih aktivnosti na okoliš i definiramo mjere za smanjivanje negativnog utjecaja
 • Kontinuirano pratimo i usklađujemo se sa zakonskom regulativom u području zaštite okoliša
 • Kroz definiranje i realizaciju ciljeva i programa kontinuirano smanjujemo negativan utjecaj na okoliš i poboljšavamo Sustav upravljanja okolišem
 • Stalnom obukom i informiranjem svih naših djelatnika ali i dobavljača održavamo svijest o važnosti zaštite okoliša na najvišoj razini
 • Naše djelovanje u pogledu zaštite okoliša je javno i otvoreni smo za komunikaciju sa svim zainteresiranim stranama
 • Pri realizaciji radnih aktivnosti, težimo održavati najviše ekološke standarde. Osiguravamo svu potrebnu opremu za zbrinjavanje otpada, kao i opremu za ekološke intervencije.
 • Stalno prepoznajemo potencijalne izvanredne situacije – moguće incidente u okolišu – te definiramo planove i provodimo obuku ljudi za takve situacije
 • Kontinuirano mjerimo naš utjecaj na okoliš (potrošnja resursa, otpad itd.)
 • Kroz provođenje korektivnih, posebno preventivnih aktivnosti, otklanjamo sve nesukladnosti u Sustavu i sprečavamo njihovo ponavljanje
 • Provođenjem internih audita i ocjene uprave osiguravamo stalan nadzor i poboljšavanje Sustava.

ISO 9001

Norma ISO 9001 definira zahtjeve na sustav upravljanja kvalitetom. ISO 9001:2015 je četvrta revizija norme, do sada je u svijetu po normi ISO 9001 certificirano preko 1.000.000 organizacija.

Međunarodno priznata norma ISO 9001 je općenita. To nije norma nekoga određenog proizvoda, već se primjenjuje na sve vrste proizvodnih i uslužnih djelatnosti.

Uvođenjem sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001 Komunalac Sisak d.o.o. bitno smanjuje mogućnost negativnog utjecaja poslovnih aktivnosti na kvalitetu.

Uvedeni sustav donosi značajne prednosti:

 • Povećanje efikasnosti, manje pogrešaka i popravaka, povećanje zadovoljstva svih zaposlenih
 • Veće povjerenje kupaca da će uvijek dobiti ugovorenu i očekivanu kvalitetu
 • Uređenost dokumentacije, procesa, radnih prostora te poboljšanje interne komunikacije
 • Kontinuirano unaprjeđenje i poboljšanje poslovnih rezultata
 • Povećanje ugleda tvrtke
 • Međunarodno priznata norma koja omogućava pristup širem tržištu

Dana 18. 12. 2014. godine upravni odbor švicarske certifikacijske kuće QS Zürich AG izdao je poduzeću KOMUNALAC SISAK d.o.o. certifikat za upravljanje sustavom kvalitete u skladu sa zahtjevima međunarodne norme ISO 9001:2015.

Zadnja recertifikacija izvršena je 12.01.2021. od strane austrijske certifikacijske kuće TUV AUSTRIA CERT Gmbh prema kojoj certifikat važi do 17.12.2023. godine

ISO 14001

Norma ISO 14001:2015 definira zahtjeve na sustav upravljanja okolišem. Ekološka svijest i očuvanje okoline su temelj poslovanja svake uspješne tvrtke.

ISO 14001 danas je najrašireniji međunarodno prihvaćeni standard za upravljanje okolišem.

Uz pomoć sustava upravljanja okolišem prema normi ISO 14001 tvrtka se usmjerava prema očuvanju okoliša i trajnom smanjenju negativnog utjecaja na okoliš.

Uspostavljan sustav upravljanja okolišem poduzetnicima, upravama i dioničarima jamči da su sva pitanja upravljanja okolišem, koja su u svezi s njihovom djelatnošću pod budnim nadzorom.

Uvedeni sustav donosi značajne prednosti:

 • Smanjenje negativnog utjecaja na okoliš
 • Usklađenost sa zakonskom regulativom
 • Smanjenje potrošnje resursa
 • Podizanje svijesti zaposlenih vezano na zaštitu okoliša
 • Bolji odnosi s lokalnom zajednicom i zainteresiranim stranama
 • Smanjenje troškova kroz dobro upravljanje otpadom i emisijama u okoliš
 • Pristup širem tržištu

Dana 18. 12. 2014. godine upravni odbor švicarske certifikacijske kuće QS Zürich AG izdao je poduzeću KOMUNALAC SISAK d.o.o. certifikat sustava upravljanja okolišem u skladu sa zahtjevima međunarodne norme ISO 14001:2015.

Zadnja recertifikacija izvršena je 12.01.2021. od strane austrijske certifikacijske kuće TUV AUSTRIA CERT Gmbh prema kojoj certifikat važi do 17.12.2023. godine