Zimska služba

OPIS DJELATNOSTI

Komunalac Sisak d.o.o. obavlja poslove zimske službe na 326 km nerazvrstanih gradskih i bivših županijskih i lokalnih cesta koje su postale nerazvrstane.

Također obavljamo poslove zimske službe na nogostupima, parkovskim i biciklističkim stazama, stepenicama…

Zimska služba traje od 15. studenog tekuće godine do 15. travnja naredne godine. Odluku o eventualnom ranijem završetku zimske službe, na temelju vremenskih prognoza, donosi Grad Sisak. Početkom rada zimske službe formira se Stožer zimske službe koji vrši dežurstva i poslove čišćenja snijega i leda 24 sata dnevno, a prema potrebi na terenu angažiraju se dodatni strojevi podizvoditelja.

VODITELJ ODJELA

Dario Debeljaković
tel: 044/ 525-783
fax: 044/ 525-788

ŠTO RADIMO
  • predlaganje Operativnog i godišnjeg plana održavanja prometnica u zimskim uvjetima

  • pripremne radove prije nastupanja zimskih uvjeta

  • sprečavanje nastanka poledice, te uklanjanje snijega s prometnica i nogostupa

  • čišćenje gradskih parkirališta i parkovskih staza

  • odvoz snijega s prometnica

  • ručno čišćenje snijega s nogostupa i stepenica

  • čišćenje snijega i leda s autobusnih stajališta i ugibališta