Održavanje prometnih znakova, opreme i oznaka na kolniku

OPIS DJELATNOSTI

Komunalac Sisak d.o.o. vrši nabavu materijala za horizontalnu i vertikalnu signalizaciju s kojim izrađuje sve potrebne oznake na kolniku i parkirališnim mjestima na 326 km prometnica na području grada Siska sukladno Pravilniku o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama.

VODITELJ ODJELA

Dario Debeljaković
tel: 044/ 525-783
fax: 044/ 525-788

ŠTO RADIMO
  • obnovu i izradu horizontalnih oznaka na kolniku (uzdužne i razdjelne linije, stop linije, pješački prijelazi, strelice, oznake u zonama škole, parkirališne linije)

  • uklanjanje postojećih oznaka na kolniku

  • postavljanje kompletne vertikalne signalizacije (prometni znakovi s pripadajućim stupovima, table s nazivima ulica, naprave za smirivanje prometa, smjerokazni stupići, snježni štapovi…)