Javno zelene površine

OPIS DJELATNOSTI

Odjel javno zelenih površina redovito održava oko 1.270.000 m2 javno zelenih površina u Gradu Sisku. Najveći dio otpada na održavanje travnjaka koji ukupno zauzimaju oko 900.000 m2. Održavanje zelenih površina podrazumijeva i odgovarajuću njegu i orezivanje drveća, zaštitu bilja, sanaciju travnjaka, održavanje grmlja i živica, održavanje i njega sezonskih i trajnih (ružičnjaci) cvjetnjaka, održavanje sipinjenih površina u parkovima te postavljanje, obnova i održavanje urbane opreme u parkovima, sportsko – rekreacijskim i dječijim igralištima. Osim svojih programskih djelatnosti izvodimo i radove po narudžbi (okućnice, vrtovi…)

Odjel je zadužen i za održavanje živica, u ukupnoj dužini od 8.000 m, koja su najvećim  dijelom posađene po važnijim i frekventnijim prometnicama.

Sezonski i trajni cvjetnjaci zauzimaju cca 1.500 m2. Sadnja sezonskih cvjetnjaka obavlja se dva puta godišnje, u mjesecu svibnju – „ljetni cvijet“, kada se sade jednogodišnje vrste kao što su Begonie, Salvie, Tagetesi, te u mjesecu listopadu – „proljetni cvijet“, kada se sade dvogodišnje vrste kao što su maćuhice te razne vrste lukovica.

Održavamo i vodimo brigu o 35 sportsko – rekreacijskih igrališta i 71 dječjem igralištu na području grada Siska i prigradskih naselja, od kojih posebno izdvajamo dječje igralište prilagođeno za djecu sa poteškoćama u razvoju u ulici Ivana Meštrovića. Naši su djelatnici osposobljeni vršiti rutinski i operativni nadzor nad dječjim igralištima.

Proizvodimo ljetnice i proljetnice za vlastite potrebe sadnje.

VODITELJ ODJELA

Emina Klarić, ing. poljop.
tel: 044/ 525-783
fax: 044/ 525-788

ŠTO RADIMO
 • čišćenje zelenih površina i fontana

 • održavanje travnjaka

 • održavanje drveća

 • održavanje grmlja

 • održavanje živice

 • održavanje ruža

 • održavanje gredica sa sezonskim cvijećem i trajnicama

 • zaštita bilja

 • održavanje staza

 • održavanje bankina

 • održavanje urbane opreme

 • održavanje dječjih igrališta

 • održavanje pješačkog nadhodnika Pasarela

 • održavanje autobusnih nadstrešnica

 • proizvodnja bilja