Naplata parkiranja

OPIS DJELATNOSTI

U gradu Sisku organizacija i naplata parkiranja provodi se temeljem Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama, Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja i Pravilnika o naplati parkiranja u Gradu Sisku.

Općim uvjetima, Odlukom i Pravilnikom određene su lokacije javnih parkirališta pod naplatom unutar zona naplate parkirališta, vremensko ograničenje trajanja parkiranja, vrijeme naplate parkiranja, cijene parkirališnih karata i način korištenja povlaštenih parkirališnih karata na javnim parkiralištima s naplatom na području Grada Siska.

JAVNA PARKIRALIŠTA POD NAPLATOM NA PODRUČJU GRADA SISKA

Vrijeme naplate parkiranja na javnim parkiralištima pod naplatom utvrđuje se kako slijedi:
 • 1. zona – od ponedjeljka do petka od 7:00 do 17:00 sati i subotom od 7:00 do 13:00 sati
 • 2. zona – od ponedjeljka do petka od 7:00 do 17:00 sati i subotom od 7:00 do 13:00 sati
 • 2. A zona – od ponedjeljka do petka od 7:00 do 17:00 sati i subotom od 7:00 do 13:00 sati

Javna parkirališta pod naplatom na području Grad Siska nalaze se na sljedećim lokacijama i u sljedećim zonama naplate parkiranja:

 • 1. ZONA, obuhvaća područje:

Dio Rimske ulice od Trga Ljudevita Posavskog do Trga bana J. Jelačića, Trg bana J. Jelačića, dio Ulice S. i A. Radića od I. K. Sakcinskog  do Trga Ljudevita Posavskog, dio Ulice I. K. Sakcinskog od Rimske do Ulice Ante Starčevića, dio Ulice Ante Starčevića od Ulice Franje Lovrića do Ulice I. K. Sakcinskog, izvanulično parkiralište u Ulici Ante Starčevića kod stare Grame, dio Ulice Kralja Tomislava od Ulice Ante Starčevića do raskrižja sa Ulicom Josipa Runjanina.

 • 2. ZONA, obuhvaća područje:

Dio Ulice Kralja Tomislava od Ulice Josipa Runjanina do kbr. 42 (objekt elektre), dio Ulice Josipa Runjanina od Ulice Kralja Tomislava do Ulice Lipa, dio Ulice Lipa od raskrižja sa Ulicom Josipa Runjanina do Šetališta Vladimira Nazora, dio Frankopanske ulice od Rimske do Ulice Ante Starčevića, izvanulično parkiralište u Frankopanskoj ulici na prilazu kućnom broju 5, Trg Republike, dio Rimske ulice od Trga Ljudevita Posavskog do Frankopanske ulice, dio Ulice S. i A. Radića od Trga Ljudevita Posavskog do Frankopanske ulice, dio Ulice Ante Starčevića od Ulice I. K. Sakcinskog do Frankopanske ulice, Trg Ljudevita Posavskog, dio Ulice Matije Gupca od Ulice A. Starčevića do Ulice Franje Lovrića, pristupna ceste na k.č. 1249/2 k.o. Sisak Stari od raskrižja sa Ulicom Franje Lovrića do raskrižja sa Ulicom I. K. Sakcinskog, izvanulično parkiralište u Ulici Franje Lovrića na k.č. 1250/1 u k.o. Sisak Stari, Ulica Jurja Križanića, izvanulično parkiralište u ulici I. K. Sakcinskog kod kbr. 26 na k.č. 1612/5 k.o Sisak Stari (bivša komanda), dio Ulice Oktavijana Augusta od kbr. 2 do 16, izvanulično parkiralište na Trgu grada Heidenheima, dio Trga grada Heidenheima od raskrižja sa Ulicom Oktavijana Augusta do objekta bazena, Trg hrvatskih branitelja, dio Ulice Ljudevita Gaja od kbr. 7 do 9.

 • 2. A ZONA predstavlja parkiralište na gradskoj tržnici, a obuhvaća parkiralište na Trgu Josipa Mađerića na k.č. 1614 i 1619 sve u k.o. Sisak Stari.

Vremensko ograničenje trajanja parkiranja na javnim parkiralištima pod naplatom na području Grada Siska utvrđuje se ovisno o zoni i to kako slijedi:

 • u 1. zoni   do 120 minuta
 • u 2. zoni nije ograničeno
 • u 2. A zoni nije ograničeno

Parkirališne karte za 1. i 2. zonu vrijede i u 2. A zoni.

Korisnik parkirališta u 1. i 2. zoni mora u roku od pet (5) minuta od parkiranja vozila, valjanu satnu kartu vidljivo istaknuti s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila ili zaprimiti SMS poruku o plaćenoj parkirališnoj karti putem mobilnog telefona.

Korisnik parkirališta u 2.A zoni mora u roku od šezdeset (60) minuta od parkiranja vozila valjanu satnu kartu vidljivo istaknuti s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila ili zaprimiti SMS poruku o plaćenoj parkirališnoj karti putem mobilnog telefona.

CIJENE PARKIRALIŠNIH KARATA

Komercijalne parkirališne karte

(1) SATNA KARTA – cijena parkirališne karte za parkiranje u trajanju do 60 minuta (satna karta) iznosi 0,80 EUR / 6 KN u 1. ZONI te 0,40 EUR / 3 KN u 2. ZONI i 2.A ZONI.

(2) DNEVNA KARTA – cijena dnevne parkirališne karte iznosi 8,00 EUR / 60,28 KN u 1.ZONI te 5,30 EUR / 39,93 KN u  2.ZONI i 2.A ZONI.

(3) MJESEČNA, POLUGODIŠNJA i GODIŠNJA KARTA – cijena karata:

Povlaštene parkirališne karte

 • Cijene mjesečnih povlaštenih parkirališnih karata:

POVLAŠTENE PARKIRALIŠNE KARTE

Pravo na povlaštenu parkirnu kartu ima fizička osoba-stanar koja:

 • ima prebivalište ili boravište na području na kojem se naplaćuje parkiranje, što dokazuje osobnom iskaznicom ili uvjerenjem Ministarstva unutarnjih poslova
 • ima vozilo registrirano na svoje ime što dokazuje valjanom prometnom dozvolom
 • ima pravo korištenja vozila na svoje ime što dokazuje ugovorom o leasingu i valjanom prometnom dozvolom.

Pravo na povlaštenu parkirnu kartu ima pravna osoba koja:

 • koristi poslovni prostor na području na kojem se naplaćuje parkiranje, što dokazuje ugovorom o zakupu odnosno izvatkom iz zemljišnih knjiga o vlasništvu poslovnog prostora
 • ima vozilo registrirano na ime pravne osobe što dokazuje valjanom prometnom dozvolom
 • ima pravo korištenja vozila na ime pravne osobe što dokazuje ugovorom o leasingu i valjanom prometnom dozvolom.

Pravo na povlaštenu parkirnu kartu imaju službena vozila Grada Siska, trgovačka društva i ustanove u vlasništvu Grada Siska što dokazuju valjanom prometnom dozvolom.

Pravo na povlaštenu parkirnu kartu ima osoba s invaliditetom koja:

 • ima valjano rješenje nadležnog tijela sukladno važećim propisima o obilježavanju vozila invalida
 • osobi s invaliditetom omogućava se dobivanje jedne povlaštene parkirne karte za vozilo po njihovom odabiru, a promjena vozila može se napraviti samo jednom mjesečno
 • na odabranom vozilu mora biti istaknut znak pristupačnosti

Povlaštenu parkirnu kartu korisnik može koristiti isključivo za vozilo za kojeg je izdana.

Naplata povlaštene karte obavlja se uplatom naknade na račun organizatora parkiranja ili istodobno kupnjom i preuzimanjem povlaštene karte na blagajni organizatora parkiranja.

Ako korisnik povlaštene parkirne karte za vrijeme njenog važenja promjeni vozilo za koje je karta izdana, organizator parkiranja zamijenit će povlaštenu kartu, na korisnikov zahtjev, novom povlaštenom kartom. Nova povlaštena karta vrijedi do isteka roka na koji je izdana karta koja se zamjenjuje.

NAPOMENA: Kupovinom parkirališne karte (PPK/KPK) ne osigurava se pravo na rezervaciju parkirnog mjesta.

VODITELJ ODJELA

Saša Trivanović
tel: 044/525-776
fax: 044/525-788
email: parking@komunalac-sisak.hr