Krajobrazna arhitektura

OPIS DJELATNOSTI

Komunalac Sisak registriran je za poslove uređenja okućnica, javnih zelenih površina, te svih otvorenih prostora koji su u službi čovjeka. Izrađujemo idejna rješenja za otvorene prostore u svim dogovorenim fazama, od ideje do realizacije; samo idejno rješenje; tzv. „Ključ u ruke“ koji podrazumijeva kompletni opseg od ideje do izvedbe iste ideje na terenu ili bilo koji način prema željama i afinitetima klijenata, uz stručno vodstvo krajobraznog arhitekta.

Zašto je dobro izabrati stručnu pomoć prilikom uređenja okoliša?

Krajobrazni arhitektonski projekt primjereno mikroklimatskim, ekološkim i topografskim specifičnostima ambijenta, uvjetima lokacije i programskim zahtjevima, funkcionalno i oblikovno rješava sve elemente uređenja otvorenih (vanjskih) prostora. Svrha projekata krajobrazne arhitekture je uređenje svih krajobraznih struktura unutar i van naseljenih područja u namjeri da doprinese planski uređenoj upotrebi prostora, djelotvornijoj zaštiti i kvalitetnijem uređenju prostora. Odabirom uređenja od strane stručne osobe dobit ćete prostor primjeren vašim potrebama, prilagođen vašem ukusu, a istodobno lakše održiv i atraktivan cijelu godinu jer će biti usklađen s godišnjim mijenama vidljivim na upotrebljenom biljnom materijalu.

Što očekivati kod angažiranja krajobraznog arhitekta i ugovaranja projekta uređenja?

Nakon ugovaranja projekta uređenja radi se detaljnja analiza svih podataka vezanih uz površinu koja je predmet uređenja, od evidentiranja postojećeg biljnog materijala, evaluiranja njegove kvalitete i prijedloga sanacije i zaštite- ukoliko je potrebna, evidencije mikroklimatskih uvijeta prostrora, analiza i vrednovanje ostalih prirodnih uvjeta relevantnih za uređenje otvorenih (vanjskih) površina (tlo, podzemna voda, vjetar i ostali klimatski faktori i dr.), uključujući razrješavanje granice zahvata i usklađivanje situacije s okolnim strukturama, savjetovanje o ukupnim aktivnostima neophodnim za obavljanje poslova, prijedloga rješenja do konačnog usaglašavanja s klijentom i na kraju idejnog rješenja s troškovnikom svih predviđenih radova i biljnig materijala na temelju kojeg je moguće ugovoriti izvedbu radova.

Faze izvedbe krajobraznog projekta:

Obilazak terena
Obilazak terena u svrhu prikupljanja svih prostornih podataka, izmjera, inventarizacije biljnog materijala, procjena zdravstvenog stanja, fotodokumentacija.

Analiza podataka
Unošenje podataka u bazu podataka, izrada podloge s ucrtanim podatcima, analiziranje prostornih uvjeta užeg i šireg obuhvata.

Prikupljanje dokumentacije
Prikupljanje dokumentacije i povijesnog presjeka područja obuhvata.

Prikupljanje i utvrđivanje obveza i smjernica iz važećih dokumenata prostornog uređenja.

Prikupljanje dozvola i obveza vezanih uz predložene intervencije u obuhvatu prostora.

Izvedba idejnog rješenja s troškovnikom

Podrazumijeva upotrebu svih podataka dobivenih analizom i inventarizacijom i izradu idejnog rješenja nakon usklađivanja interesa i prostornih mogućnosti s investitorom, te izradu troškovnika za sve radove i materijale potrebne za realizaciju projekta

Nabava biljnog materijala
Podrazumijeva odabir najpovoljnijih i najkvalitetnijih sadnica prema specifikaciji – troškovniku.

Izvedba projekta
Podrazumijeva iscrtavanje nacrta na terenu, kolčenje, izmjere, nadzor pri radovima, stručno vodstvo prilikom izvođenja projekta.

 

ŠTO RADIMO
  • uređenja okućnica

  • uređenja javnih zelenih površina

  • uređenja otvorenih prostora koji su u službi čovjeka

  • uređenja otvorenih prostora koji su u službi čovjeka

  • obilazak terena

  • analiza podataka

  • prikupljanje dokumentacije

  • izvedba idejnog rješenja s troškovnikom

  • nabava biljnog materijala

  • izvedba projekta