2017.

Otvoreni postupak

Objava Postupak Datum objave Rok za dostavu ponuda Broj objave Status Dokumentacija
Poziv na nadmetanje Preuzimanje dokumentacije

Arhiva natječaja

2016

Otvoreni postupak

Objava Postupak Datum objave Rok za dostavu ponuda Broj objave Status Dokumentacija
Poziv na nadmetanje Nabava goriva eurosuper BS 95 i eurodiesel BS 01.12.2015. 22.12.2015. do 12:00h 2015/S 002-0037176 Završen Preuzimanje dokumentacije
Poziv na nadmetanje Nabava elektromaterijala za 2016. godinu 09.12.2015. 30.12.2015. do 12:00h 2015/S 002-0037916 Završen Preuzimanje dokumentacije
Poziv na nadmetanje Usluga košnje travnjaka za 2016. godinu 23.03.2016. 12.04.2016. do 12:00h 2016/S 002-0006285 Završen
Preuzimanje dokumentacije
Poziv na nadmetanje Nabava i ugradnja novih sprava za dječju igru na dječjim igralištima 04.05.2016. 24.05.2016. do 12:00h 2016/S 002-0009581 Završen
Preuzimanje dokumentacije
Poziv na nadmetanje Usluga nabave dugoročnog kredita za financiranje novih vozila i strojeva 16.05.2016. 02.06.2016. do 12:00h 2016/S 002-0010531 Završen
Preuzimanje dokumentacije
Poziv na nadmetanje Komunalno vozilo za prikupljanje otpada sa javno-prometnih površina 30.06.2016. 20.07.2016. do 11:00h 2016/S 002-0014392 Završen
Preuzimanje dokumentacije
Poziv na nadmetanje Samohodna kosilica sa sakupljačem 30.06.2016. 20.07.2016. do 13:00h 2016/S 002-0014397 Završen
Preuzimanje dokumentacije
Poziv na nadmetanje Kamion sa platformom 11.07.2016. 01.08.2016. do 12:00h 2016/S 002-0015324 Završen
Preuzimanje dokumentacije
Poziv na nadmetanje Nabava urbane opreme 21.07.2016. 09.08.2016. do 12:00h 2016/S 002-0016317 Završen
Preuzimanje dokumentacije
Poziv na nadmetanje Kamion – trostrani kiper
09.08.2016. 29.08.2016. do 12:00h 2016/S 002-0017673 Završen
Preuzimanje dokumentacije
Poziv na nadmetanje Traktor 120-150 ks 11.08.2016. 31.08.2016. do 12:00h 2016/S 002-0017801 Završen
Preuzimanje dokumentacije
Poziv na nadmetanje Usluga obavljanja zimske službe za sezonu 2016/2017 28.09.2016. 18.10.2016. do 12:00h 2016/S 002-0021487 Završen
Preuzimanje dokumentacije

Bagatelna nabava

Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu ponuda Status Preuzimanje poziva
Poziv na dostavu ponude Sipina za posipanje cesta u zimskim uvjetima 10.12.2015. 16.12.2015. do 12:00h Završen Poziv
Poziv na dostavu ponude Znakovi i materijal za vertikalnu signalizaciju za 2016.god. 11.12.2015. 17.12.2015. do 12:00h Završen Poziv
Poziv na dostavu ponude Rezervni dijelovi za poljoprivredne strojeve u 2016.god. 17.12.2015. 21.12.2015. do 12:00h Završen Poziv
Poziv na dostavu ponude Osiguranje imovine i osoba 18.12.2015. 22.12.2015. do 14:00h Završen Poziv
Poziv na dostavu ponude Rezervni dijelovi za radni stroj opće i posebne namjene u 2016. g. 14.01.2016. 21.01.2016. do 12:00h Završen
Poziv
Poziv na dostavu ponude (ponavljanje postupka za Grupu-2) Rezervni dijelovi za poljoprivredne strojeve u 2016.god. 14.01.2016. 20.01.2016. do 12:00h Završen Poziv
Poziv na dostavu ponude Zaštitna radna odjeća, obuća i pribor 18.01.2016. 25.01.2016. do 12:00h Završen Poziv
Poziv na dostavu ponude Sigurnosni pregled dječjih igrališta i procjena rizika 03.03.2016. 08.03.2016. do 12:00h Završen
Poziv
Poziv na dostavu ponude Usluga obavljanja zimske službe za sezonu 2016/2017 za nerazvrstane gradske ceste na području Grada Siska 02.11.2016. 07.11.2016. do 12:00h Završen
Poziv
Poziv na dostavu ponude Nabava prometnih znakova i opreme za 2017.god. 14.12.2016. 19.12.2016. do 12:00h Završen
Poziv
Poziv na dostavu ponude Kameni agregat za posipanje prometnica u zimskim uvjetima u 2017. g. 27.12.2016. 30.12.2016. do 12:00h Završen Poziv
Poziv na dostavu ponude Ekološki odleđivač za suho posipanje cesta 2017 29.12.2016. 02.01.2017. do 12:00h Završen Poziv Troškovnik
Poziv na dostavu ponude Osiguranje imovine i osoba za 2017.god. 02.01.2017. 05.01.2017. do 12:00h Poništen Odluka