2017.

Otvoreni postupak

Objava Postupak Datum objave Rok za dostavu ponuda Broj objave Status Dokumentacija
Obavijest o nadmetanju  Usluga obavljanja zimske službe za sezonu 2017-2018  19.10.2017.  08.11.2017. do 12:00 sati   2017/S 0F2-0021504  Završen Preuzimanje dokumentacije

Arhiva natječaja

2016

Otvoreni postupak

Objava Postupak Datum objave Rok za dostavu ponuda Broj objave Status Dokumentacija
Poziv na nadmetanje Nabava goriva eurosuper BS 95 i eurodiesel BS 01.12.2015. 22.12.2015. do 12:00h 2015/S 002-0037176 Završen Preuzimanje dokumentacije
Poziv na nadmetanje Nabava elektromaterijala za 2016. godinu 09.12.2015. 30.12.2015. do 12:00h 2015/S 002-0037916 Završen Preuzimanje dokumentacije
Poziv na nadmetanje Usluga košnje travnjaka za 2016. godinu 23.03.2016. 12.04.2016. do 12:00h 2016/S 002-0006285 Završen
Preuzimanje dokumentacije
Poziv na nadmetanje Nabava i ugradnja novih sprava za dječju igru na dječjim igralištima 04.05.2016. 24.05.2016. do 12:00h 2016/S 002-0009581 Završen
Preuzimanje dokumentacije
Poziv na nadmetanje Usluga nabave dugoročnog kredita za financiranje novih vozila i strojeva 16.05.2016. 02.06.2016. do 12:00h 2016/S 002-0010531 Završen
Preuzimanje dokumentacije
Poziv na nadmetanje Komunalno vozilo za prikupljanje otpada sa javno-prometnih površina 30.06.2016. 20.07.2016. do 11:00h 2016/S 002-0014392 Završen
Preuzimanje dokumentacije
Poziv na nadmetanje Samohodna kosilica sa sakupljačem 30.06.2016. 20.07.2016. do 13:00h 2016/S 002-0014397 Završen
Preuzimanje dokumentacije
Poziv na nadmetanje Kamion sa platformom 11.07.2016. 01.08.2016. do 12:00h 2016/S 002-0015324 Završen
Preuzimanje dokumentacije
Poziv na nadmetanje Nabava urbane opreme 21.07.2016. 09.08.2016. do 12:00h 2016/S 002-0016317 Završen
Preuzimanje dokumentacije
Poziv na nadmetanje Kamion – trostrani kiper
09.08.2016. 29.08.2016. do 12:00h 2016/S 002-0017673 Završen
Preuzimanje dokumentacije
Poziv na nadmetanje Traktor 120-150 ks 11.08.2016. 31.08.2016. do 12:00h 2016/S 002-0017801 Završen
Preuzimanje dokumentacije
Poziv na nadmetanje Usluga obavljanja zimske službe za sezonu 2016/2017 28.09.2016. 18.10.2016. do 12:00h 2016/S 002-0021487 Završen
Preuzimanje dokumentacije

Bagatelna nabava

Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu ponuda Status Preuzimanje poziva
Poziv na dostavu ponude Sipina za posipanje cesta u zimskim uvjetima 10.12.2015. 16.12.2015. do 12:00h Završen Poziv
Poziv na dostavu ponude Znakovi i materijal za vertikalnu signalizaciju za 2016.god. 11.12.2015. 17.12.2015. do 12:00h Završen Poziv
Poziv na dostavu ponude Rezervni dijelovi za poljoprivredne strojeve u 2016.god. 17.12.2015. 21.12.2015. do 12:00h Završen Poziv
Poziv na dostavu ponude Osiguranje imovine i osoba 18.12.2015. 22.12.2015. do 14:00h Završen Poziv
Poziv na dostavu ponude Rezervni dijelovi za radni stroj opće i posebne namjene u 2016. g. 14.01.2016. 21.01.2016. do 12:00h Završen
Poziv
Poziv na dostavu ponude (ponavljanje postupka za Grupu-2) Rezervni dijelovi za poljoprivredne strojeve u 2016.god. 14.01.2016. 20.01.2016. do 12:00h Završen Poziv
Poziv na dostavu ponude Zaštitna radna odjeća, obuća i pribor 18.01.2016. 25.01.2016. do 12:00h Završen Poziv
Poziv na dostavu ponude Sigurnosni pregled dječjih igrališta i procjena rizika 03.03.2016. 08.03.2016. do 12:00h Završen
Poziv
Poziv na dostavu ponude Usluga obavljanja zimske službe za sezonu 2016/2017 za nerazvrstane gradske ceste na području Grada Siska 02.11.2016. 07.11.2016. do 12:00h Završen
Poziv
Poziv na dostavu ponude Nabava prometnih znakova i opreme za 2017.god. 14.12.2016. 19.12.2016. do 12:00h Završen
Poziv
Poziv na dostavu ponude Kameni agregat za posipanje prometnica u zimskim uvjetima u 2017. g. 27.12.2016. 30.12.2016. do 12:00h Završen Poziv
Poziv na dostavu ponude Ekološki odleđivač za suho posipanje cesta 2017 29.12.2016. 02.01.2017. do 12:00h Završen Poziv Troškovnik
Poziv na dostavu ponude Osiguranje imovine i osoba za 2017.god. 02.01.2017. 05.01.2017. do 12:00h Poništen Odluka