Naplata parkiranja

Naplate parkirališta, vremensko ograničenje trajanja parkiranja, vrijeme naplate parkiranja, cijene parkirališnih karata i način korištenja povlaštenih parkirališnih karata.

U gradu Sisku organizacija i naplata parkiranja provodi se temeljem Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama, Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja i Pravilnika o naplati parkiranja u Gradu Sisku.

parking-logoOpćim uvjetima, Odlukom i Pravilnikom određene su lokacije javnih parkirališta pod naplatom unutar zona naplate parkirališta, vremensko ograničenje trajanja parkiranja, vrijeme naplate parkiranja, cijene parkirališnih karata i način korištenja povlaštenih parkirališnih karata na javnim parkiralištima s naplatom na području Grada Siska.

OPIS DJELATNOSTI

JAVNA PARKIRALIŠTA POD NAPLATOM NA PODRUČJU GRADA SISKA

Vrijeme naplate parkiranja na javnim parkiralištima pod naplatom utvrđuje se kako slijedi:
 • 1. zona – od ponedjeljka do petka od 7:00 do 17:00 sati i subotom od 7:00 do 13:00 sati
 • 2. zona – od ponedjeljka do petka od 7:00 do 17:00 sati i subotom od 7:00 do 13:00 sati
 • 2. A zona – od ponedjeljka do petka od 7:00 do 17:00 sati i subotom od 7:00 do 13:00 sati

Javna parkirališta pod naplatom na području Grad Siska nalaze se na sljedećim lokacijama i u sljedećim zonama naplate parkiranja:

 • 1. ZONA, obuhvaća područje:

Dio Rimske ulice od Trga Ljudevita Posavskog do Trga bana J. Jelačića, Trg bana J. Jelačića, dio Ulice S. i A. Radića od I. K. Sakcinskog  do Trga Ljudevita Posavskog, dio Ulice I. K. Sakcinskog od Rimske do Ulice Ante Starčevića, dio Ulice Ante Starčevića od Ulice Franje Lovrića do Ulice I. K. Sakcinskog, izvanulično parkiralište u Ulici Ante Starčevića kod stare Grame, dio Ulice Kralja Tomislava od Ulice Ante Starčevića do raskrižja sa Ulicom Josipa Runjanina.

 • 2. ZONA, obuhvaća područje:

Dio Ulice Kralja Tomislava od raskrižja s Ulicom Josipa Runjanina  do kbr. 42 (objekt Elektre), dio Ulice Josipa Runjanina od Ulice Kralja Tomislava do Ulice Lipa, dio Ulice Ante Starčevića od Ulice I. K. Sakcinskog do Frankopanske ulice, dio Frankopanske ulice od Rimske do Ulice Ante Starčevića, Trg Republike, Trg Ljudevita Posavskog, dio Rimske ulice od Trga Ljudevita Posavskog do Frankopanske ulice, dio Ulice S. i A. Radića od Trga Ljudevita Posavskog do Frankopanske ulice, dio Ulice Matije Gupca od Ulice A. Starčevića do Ulice Franje Lovrića, izvanulično parkiralište u ulici I.K. Sakcinskog kod kbr. 26 (bivša komanda), izvanulično parkiralište u Frankopanskoj ulici na prilazu kućnom broju 5, dio Ulice Ljudevita Gaja od Ulice Augusta Oktavijana do brze punionice za elekrična vozila, izvanulično parkiralište na Trgu grada Heidenheima, dio Ulice Oktavijana Augusta od kbr. 2 do 8, dio Ulice Lipa od raskrižja sa Ulicom Josipa Runjanina do Šetališta Vladimira Nazora, dio Trga hrvatskih branitelja od raskrižja sa Ulicom Oktavijana Augusta do slijepog završetka kod zgrade katastra, dio pristupne ceste dvorištu zgrade T-coma u I.K. Sakcinskog24 na k.č. 1240/2 k.o. Sisak Stari paralelnog sa Ulicom I.K. Sakcinskog do raskrižja sa cestom za parkiralište južno od zgrade kbr. 17-15 Franje Lovrića, Ulica Jurja Križanića, izvanulično parkiralište u Ulici Franje Lovrića na k.č. 1250/1, 1249/1, 1248 sve k.o. Sisak Stari.

 • 2. A ZONA predstavlja zatvoreno parkiralište na gradskoj tržnici, a obuhvaća dio parkirališta na Trgu Josipa Mađerića (zapadno i južno od objekta tržnice) i dio parkirališta na Trgu grada Heidenheima sjeverno od objekta bazena.

 

 KARTOGRAFSKI PRIKAZ ZONA PARKIRANJA

Sisak parking ZONE+aparati 24_11_2021

Vremensko ograničenje trajanja parkiranja na javnim parkiralištima pod naplatom na području Grada Siska utvrđuje se ovisno o zoni i to kako slijedi:

 • u 1. zoni   do 120 minuta
 • u 2. zoni nije ograničeno
 • u 2. A zoni nije ograničeno

Parkirališna karta za 2. A zonu vrijedi samo u 2. A zoni, obračunava se prema podacima sa ulazne kartice i naplaćuje se prije izlaza iz zone parkiranja na način da su prva dva sata parkiranja besplatna, a svaki idući započeti sat naplaćuje se 3,00 kn.

 

CJENIK PARKIRALIŠNIH KARATA

Cijena parkirališne karte za parkiranje u trajanju do 60 minuta (satna karta) iznosi 3,00 kune i vrijedi u prvoj i drugoj zoni.

Cijena mjesečne, polugodišnje i godišnje karte za pravne i fizičke osobe sa prebivalištem izvan zone parkiranja pod naplatom:

Cjenik parking

CJENIK POVLAŠTENIH PARKIRALIŠNIH KARATA

Cijena mjesečne povlaštene parkirne karte (PPK) za fizičke osobe-stanare i pravne osobe koji su u zoni parkiranja pod naplatom:

Cjenik parking povlastene

Pravo na povlaštenu parkirnu kartu ima fizička osoba-stanar koja:

 • ima prebivalište ili boravište na području na kojem se naplaćuje parkiranje, što dokazuje osobnom iskaznicom ili uvjerenjem Ministarstva unutarnjih poslova
 • ima vozilo registrirano na svoje ime što dokazuje valjanom prometnom dozvolom
 • ima pravo korištenja vozila na svoje ime što dokazuje ugovorom o leasingu i valjanom prometnom dozvolom.

Pravo na povlaštenu parkirnu kartu ima pravna osoba koja:

 • koristi poslovni prostor na području na kojem se naplaćuje parkiranje, što dokazuje ugovorom o zakupu odnosno izvatkom iz zemljišnih knjiga o vlasništvu poslovnog prostora
 • ima vozilo registrirano na ime pravne osobe što dokazuje valjanom prometnom dozvolom
 • ima pravo korištenja vozila na ime pravne osobe što dokazuje ugovorom o leasingu i valjanom prometnom dozvolom.

Pravo na povlaštenu parkirnu kartu imaju službena vozila Grada Siska, trgovačka društva i ustanove u vlasništvu Grada Siska što dokazuju valjanom prometnom dozvolom.

Pravo na povlaštenu parkirnu kartu ima osoba s invaliditetom koja:

 • ima vozilo registrirano na svoje ime što dokazuje valjanom prometnom dozvolom
 • ima pravo korištenja vozila na svoje ime što dokazuje ugovorom o leasingu i valjanom prometnom dozvolom
 • ima valjano rješenje nadležnog tijela sukladno važećim propisima o obilježavanju vozila invalida.

Povlaštenu parkirnu kartu korisnik može koristiti isključivo za vozilo za kojeg je izdana.

Naplata povlaštene karte obavlja se uplatom naknade na račun organizatora parkiranja ili istodobno kupnjom i preuzimanjem povlaštene karte na blagajni organizatora parkiranja.

Ako korisnik povlaštene parkirne karte za vrijeme njenog važenja promjeni vozilo za koje je karta izdana, organizator parkiranja zamijenit će povlaštenu kartu, na korisnikov zahtjev, novom povlaštenom kartom. Nova povlaštena karta vrijedi do isteka roka na koji je izdana karta koja se zamjenjuje.

NAPOMENA: Kupovinom parkirališne karte (PPK/KPK) ne osigurava se pravo na rezervaciju parkirnog mjesta.

VODITELJ ODJELA

Saša Trivanović
tel: 044/525-776
fax: 044/525-788
email: parking@komunalac-sisak.hr

ZS1OP1